Đầu tư

Khu phức hợp thương mại và nhà ở BTID Hải Dương

Khu phức hợp thương mại và nhà ở BTID Hải Dương || Tổng DT khu đất : 21 501 m2 || DT đất khu nhà Chung cư : 7224,8m2 || DT đất Biệt thự : 5930m2 || DT đất HTKT, CX, TDTT và GT : 8346,2m2 || Tổng số căn...

TIN MỚI