Công trình nhà văn phòng cho công ty HN Office

Công trình thi công hoàn thiện nội thất cho đối tác xây dựng Văn phòng HN Office.
Diện tích sàn: 460m2
Thời gian thực hiện: 1.5 tháng

Địa chỉ công ty: Số nhà 43, ngõ 83, đường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số nhà 67, đường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Hotline: 0913.659.868 / 0976.060.459
Email: congtycophandth@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/ctycophan.dth