Nhà bê tông cốt thép

Hình ảnh công trình:

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
CĐT: Trần Văn Hoa
ĐỊA CHỈ: TP Hải Dương
QUY MÔ: 5 tầng
NĂM THIẾT KẾ: 2020
NĂM HOÀN THÀNH: 2020