Công trình nhà dân tại Từ Sơn, Bắc Ninh

Công trình xây dựng nhà anh Thảo tại Từ Sơn, Bắc Ninh
Diện tích: 120m2 sàn
Hình thức hợp tác: Chìa khóa trao tay từ thiết kế và hoàn thiện
Thời gian thực hiện: 4 tháng

Công trình đang hoàn thiện

Phần hông nhà khi hoàn thiện

Hoàn thiện phần nội thất