CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI VÀ XÂY DỰNG DTH 

Cung cấp các dịch vụ chính như sau:

+) Thi công xây dựng
+) Vệ sinh công nghiệp
+) Đầu tư
+) Sản xuất và cho thuê máy móc công nghiệp
+) Vận tải
+) Các dịch vụ khác....

Google Maps

Thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI VÀ XÂY DỰNG DTH 

Địa chỉ công ty: Số nhà 43, ngõ 83, đường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số nhà 67, đường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0913.659.868 / 0976.060.459

Email: congtycophandth@gmail.com

Website: www.dthco.vn

Fanpagehttps://www.facebook.com/congtycophandth